Bảng di động 1 mặt viết bút lông Ấn Độ cao cấp 120x140
2.084.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> Bảng di động 1 mặt &nbsp;viết b&uacute;t l&ocirc;ng cao cấp 120x140</p> <p> Đặc&nbsp;điểm:</p> <p class="MsoHeading9" style="text-align: justify; line-height: 13.8px;"> <i><u><span style="font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Bảng 1 mặt</span></u></i><span style="font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">:&nbsp;<span style="color: black;">Mặt bảng được nhập khẩu từ Ấn Độ - c&oacute; 2 m&agrave;u đen v&agrave; xanh ngọc,</span>&nbsp;chất liệu ch&iacute;nh bằng Greenlam,&nbsp;</span></p> <p class="MsoHeading9" style="text-align: justify; line-height: 13.8px;"> <span style="font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Mặt bảng m&agrave;u trắng kẻ &ocirc; ly vu&ocirc;ng 5cm hoặc kh&ocirc;ng kẻ,&nbsp;</span></p> <p class="MsoHeading9" style="text-align: justify; line-height: 13.8px;"> <span style="font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">viền khung nh&ocirc;m hộp định h&igrave;nh Việt &ndash;Nhật.&nbsp;</span></p> <p class="MsoHeading9" style="text-align: justify; line-height: 13.8px;"> <span style="font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Bảng c&oacute; gắn gi&aacute; bằng sắt 2x4cm d&agrave;y 1,2mm. C&oacute; b&aacute;nh xe của Taiwan di động dễ d&agrave;ng.&nbsp;</span></p> <p class="MsoHeading9" style="text-align: justify; line-height: 13.8px;"> <span style="font-size: 11pt; line-height: 16.8667px; font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif;">Bảng c&oacute; thể quay theo chiều trục ngang.&nbsp;</span></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng
(Chiết khấu ngoài hóa đơn trừ giấy in)