Bảng di động 1 mặt viết bút lông cao cấp 120x140 - có từ
2.400.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> Bảng di động 1 mặt viết b&uacute;t l&ocirc;ng cao cấp 120x140 - c&oacute; từ</p> <p> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 11pt;">Mặt bảng c&oacute; thể l&agrave; bảng từ m&agrave;u xanh chống l&oacute;a, chống m&agrave;i m&ograve;n, trơn trượt, dễ x&oacute;a, c&oacute; &ocirc; ly ch&igrave;m 5 cm nhập khẩu từ Dong Bu &ndash; H&agrave;n Quốc. </span></p> <p> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 11pt;">Hoặc l&agrave; bảng từ viết b&uacute;t l&ocirc;ng m&agrave;u trắng chống l&oacute;a, đặc biệt dễ x&oacute;a &amp; kh&ocirc;ng để lại dấu, c&oacute; &ocirc;ly ch&igrave;m 5 cm </span></p> <p> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 11pt;">Bảng từ được viền khung nh&ocirc;m hộp, bốn g&oacute;c bảng c&oacute; co nhựa m&agrave;u sắc h&agrave;i h&ograve;a với khung nh&ocirc;m, mặt sau bằng v&aacute;n MDF đảm bảo bảng viết kh&ocirc;ng rung &amp; độ bền cao. </span></p> <p> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 11pt;">C&oacute; m&aacute;ng đựng b&uacute;t bằng nh&ocirc;m d&agrave;i 50cm. </span></p> <p> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 11pt;">Mặt bảng cho ph&eacute;p sử dụng nam ch&acirc;m vi&ecirc;n đ&iacute;nh h&igrave;nh ảnh minh họa hoặc nam ch&acirc;m l&aacute; . </span></p> <p> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 11pt;">Bảng c&oacute; gắn gi&aacute; bằng sắt 2x4cm d&agrave;y 1,2mm. C&oacute; b&aacute;nh xe của Taiwan di động dễ d&agrave;ng. </span></p> <p> <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;, serif; font-size: 11pt;">Bảng c&oacute; thể quay theo chiều trục ngang.&nbsp;</span></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng
(Chiết khấu ngoài hóa đơn trừ giấy in)