Băng keo simili xanh lá 3.6cm - 8 mét
12.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> <a href="http://vanphongphamfast.com/bang-keo-simili-xanh-la-36f-511.html" target="_blank">Văn ph&ograve;ng phẩm FAST chuy&ecirc;n cung cấp Băng keo simili xanh l&aacute; 3.6F</a> với c&aacute;c th&ocirc;ng số sau</p> <p> K&iacute;ch thước:&nbsp; 36mm x 12yards<br /> <br /> Đặc điểm :</p> <ul> <li> D&ugrave;ng để d&aacute;n g&aacute;y s&aacute;ch</li> <li> Chất d&iacute;nh được l&agrave;m từ cao su tự nhi&ecirc;n.</li> <li> Chống nước tốt.</li> <li> Dễ cắt. C&oacute; nhiều m&agrave;u sắc để lựa chọn.</li> </ul> <p> Đ&oacute;ng g&oacute;i: 8 cuộn/ c&acirc;y.</p> <p> Đơn vị t&iacute;nh: Cuộn</p> <p> Bảo quản: Sạch sẽ, kh&ocirc; r&aacute;o</p> <p> <strong>Băng keo simili xanh l&aacute; 3.6F</strong> - D&aacute;n l&agrave; d&iacute;nh</p> <p> Ngo&agrave;i ra, <a href="http://vanphongphamfast.com/" target="_blank">văn ph&ograve;ng phẩm</a> FAST chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại <a href="http://vanphongphamfast.com/bang-keo-trong-5cm-479.html" target="_blank">băng keo trong</a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/bang-keo-duc-5cm-486.html" target="_blank">băng keo đục</a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/bang-keo-giay-16f-797.html" target="_blank">băng keo giấy</a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/bang-keo-2-mat-24f-509.html" target="_blank">băng keo 2 mặt,</a> <u>hồ d&aacute;n</u>,...v&agrave; c&aacute;c loại <strong>van phong pham</strong> kh&aacute;c với chất lượng v&agrave; gi&aacute; tốt nhất TPHCM.</p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng
(Chiết khấu ngoài hóa đơn trừ giấy in)