Băng keo trong 1.2F (lõi lớn)
6.200 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><b>Băng keo trong 1.2F (l&otilde;i lớn)</b></font></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>Đặc điểm</strong>:</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Được l&agrave;m từ m&agrave;ng BOPP c&oacute; độ bền cao, cộng keo tr&aacute;ng&nbsp;</span>được lựa chọn</p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;l&agrave;m băng keo c&oacute; độ d&iacute;nh cao, khả năng đ&agrave;n hồi tốt.</p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;C&oacute; thể d&iacute;nh rất chắc tr&ecirc;n nhiều chất liệu kh&aacute;c nhau.</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng nghệ hiện đại, đạt ti&ecirc;u chuẩn quốc tế, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</span></p> <p> Bảo quản:</p> <ul> <li> Nhiệt độ: 10 &ndash; 50 độ C</li> <li> Độ ẩm: 55 &ndash; 95% RH</li> <li> Tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c trực tiếp với nguồn nhiệt</li> </ul> <p> <strong>Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong>: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 8 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 15 triệu: Chiết khấu 12% + Qu&agrave; tặng</p> <p> (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> <strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST &ndash; NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></p> <p> <strong>Li&ecirc;n hệ</strong>&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com &ndash; 0965.037.099</p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng
(Chiết khấu ngoài hóa đơn trừ giấy in)