Băng keo trong 5F - 100Y
15.500 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> <style type="text/css"><!--{cke_protected}%3C!%2D%2Dtd%20%7Bborder%3A%201px%20solid%20%23ccc%3B%7Dbr%20%7Bmso-data-placement%3Asame-cell%3B%7D%2D%2D%3E--></style></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr" style="table-layout:fixed;font-size:11pt;font-family:Times New Roman;width:0px;border-collapse:collapse;border:none" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <colgroup> <col width="660" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Công dụng : Băng keo 5cm - 100 yard là loại keo trong 1 mặt nên khi dán nội dung không bị che khuất. Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu OPP chống thấm tốt và độ dính cao, không rách. Thiết kế keo bề rộng keo 5 cm, đóng cuộn nhỏ với chiều dài 100 yard tiện dùng cho việc dán đơn giản và không thường xuyên.&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> C&ocirc;ng dụng : Băng keo 5cm - 100 yard l&agrave; loại keo trong 1 mặt n&ecirc;n khi d&aacute;n nội dung kh&ocirc;ng bị che khuất. Sản phẩm được sản xuất từ chất liệu OPP chống thấm tốt v&agrave; độ d&iacute;nh cao, kh&ocirc;ng r&aacute;ch. Thiết kế keo bề rộng keo 5 cm, đ&oacute;ng cuộn nhỏ với chiều d&agrave;i 100 yard tiện d&ugrave;ng cho việc d&aacute;n đơn giản v&agrave; kh&ocirc;ng thường xuy&ecirc;n.</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đặc Điểm : Dính chặt trên bề mặt các loại giấy - Dính bề mặt kim loại, thủy tinh, nhựa, gốm... Sản phẩm có thiết kế nhỏ gọn, dễ bảo quản trong ngăn kéo, đặc biệt chuyên dùng cho các công việc văn phòng và cắt dán thủ công.&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Đặc Điểm : D&iacute;nh chặt tr&ecirc;n bề mặt c&aacute;c loại giấy - D&iacute;nh bề mặt kim loại, thủy tinh, nhựa, gốm... Sản phẩm c&oacute; thiết kế nhỏ gọn, dễ bảo quản trong ngăn k&eacute;o, đặc biệt chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho c&aacute;c c&ocirc;ng việc văn ph&ograve;ng v&agrave; cắt d&aacute;n thủ c&ocirc;ng.</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đơn Vị Tính : 5 cm&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Đơn Vị T&iacute;nh : 5 cm</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Quy Cách : Cuộn ( Cây / 6 cuộn )&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Quy C&aacute;ch : Cuộn ( C&acirc;y / 6 cuộn )</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Màu Sắc : Trắng trong&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> M&agrave;u Sắc : Trắng trong</td> </tr> </tbody> </table> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>Đặc điểm</strong>:</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Được l&agrave;m từ m&agrave;ng BOPP c&oacute; độ bền cao, cộng keo tr&aacute;ng&nbsp;</span>được lựa chọn</p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</span>&nbsp;l&agrave;m băng keo c&oacute; độ d&iacute;nh cao, khả năng đ&agrave;n hồi tốt.</p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;C&oacute; thể d&iacute;nh rất chắc tr&ecirc;n nhiều chất liệu kh&aacute;c nhau.</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;C&ocirc;ng nghệ hiện đại, đạt ti&ecirc;u chuẩn quốc tế, th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường.</span></p> <p> <img alt="" class="alignnone size-medium wp-image-6204" height="300" src="http://vanphongphamfast.vn/wp-content/uploads/2017/09/42380_chk_ng_20150302_8936078780181_3-300x300.jpg" width="300" /><img alt="" class="alignnone size-medium wp-image-6205" height="300" src="http://vanphongphamfast.vn/wp-content/uploads/2017/09/1462438533601_3924946-300x300.jpg" width="300" /></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>Chất lượng</strong>&nbsp;: &nbsp;Độ d&iacute;nh cao 0.45</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>Quy c&aacute;ch</strong>&nbsp;: &nbsp; &nbsp; C&acirc;y 6 cuộn</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>K&iacute;ch thước</strong>&nbsp;: &nbsp;&nbsp;Rộng 48mm, chiều d&agrave;i 80 Yards (74m), độ d&agrave;y 45 &mu;m</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>Đ&oacute;ng g&oacute;i</strong>&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp;Bao 20 c&acirc;y</span></p> <p> Bảo quản:</p> <ul> <li> Nhiệt độ: 10 &ndash; 50 độ C</li> <li> Độ ẩm: 55 &ndash; 95% RH</li> <li> Tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c trực tiếp với nguồn nhiệt</li> </ul> <p> <strong>Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong>: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 8 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 15 triệu: Chiết khấu 12% + Qu&agrave; tặng</p> <p> (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> <strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST &ndash; NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></p> <p> <strong>Li&ecirc;n hệ</strong>&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com &ndash; 0965.037.099</p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng
(Chiết khấu ngoài hóa đơn trừ giấy in)