Băng keo xốp 2.4F
12.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> <a href="http://vanphongphamfast.com/bang-keo-xop-24f-798.html" target="_blank">Văn ph&ograve;ng phẩm FAST chuy&ecirc;n cung cấp Băng keo xốp 2.4F</a> với c&aacute;c đặc điểm sau</p> <p> K&iacute;ch thước:&nbsp; 24mm x 9yards</p> <p> Đặc điểm :Băng keo 2 mặt c&oacute; nhiều k&iacute;ch cỡ kh&aacute;c nhau với lớp keo mỏng nhưng d&iacute;nh chắc được bọc l&oacute;t 1mặt giấy dễ d&agrave;ng sử dụng v&agrave; tiện lợi trong nhiều mục đ&iacute;ch kh&aacute;c nhau.<br /> Đ&oacute;ng g&oacute;i: 10 cuộn/ c&acirc;y</p> <p> Đơn vị t&iacute;nh: Cuộn</p> <p> Bảo quản: Kh&ocirc; r&aacute;o, sạch sẽ</p> <p> <strong>Băng keo xốp 2.4F</strong> - D&aacute;n l&agrave; d&iacute;nh</p> <p> Ngo&agrave;i ra, <a href="http://vanphongphamfast.com/" target="_blank">văn ph&ograve;ng phẩm</a> FAST c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại <a href="http://vanphongphamfast.com/bang-keo-giay-24f-796.html" target="_blank">băng keo giấy</a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/bang-keo-2-mat-24f-509.html" target="_blank">băng keo 2 mặt</a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/bang-keo-duc-5cm-486.html" target="_blank">băng keo đục</a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/bang-keo-van-phong-494.html" target="_blank">băng keo văn ph&ograve;ng</a> v&agrave; c&aacute;c loại <strong>van phong pham</strong> kh&aacute;c với gi&aacute; cả v&agrave; chất lượng vượt trội tại TPHCM</p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng