Bìa Accor giấy Plus không kẹp - xám
11.500 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> <style type="text/css"><!--{cke_protected}%3C!%2D%2Dtd%20%7Bborder%3A%201px%20solid%20%23ccc%3B%7Dbr%20%7Bmso-data-placement%3Asame-cell%3B%7D%2D%2D%3E--></style></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr" style="table-layout:fixed;font-size:11pt;font-family:Times New Roman;width:0px;border-collapse:collapse;border:none" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <colgroup> <col width="660" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Công dụng :Bìa acco giấy không kẹp A4-E/061IF là vật dụng hỗ trợ tốt trong công việc và học tập của bạn.\nThích hợp để lưu trữ các tài liệu, hồ sơ, bài kiểm tra... vô cùng hiệu quả.&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> C&ocirc;ng dụng :B&igrave;a acco giấy kh&ocirc;ng kẹp A4-E/061IF l&agrave; vật dụng hỗ trợ tốt trong c&ocirc;ng việc v&agrave; học tập của bạn.<br /> Th&iacute;ch hợp để lưu trữ c&aacute;c t&agrave;i liệu, hồ sơ, b&agrave;i kiểm tra... v&ocirc; c&ugrave;ng hiệu quả.</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đặc Điểm : \nChất liệu thân thiện với môi trường, màu sắc đa dạng giúp cho góc học tập hay làm việc của bạn trở nên tươi sáng hơn.\nMặc dù làm bằng giấy nhưng trông khá cứng cáp, thiết kế sang trọng pha sự dễ thương.\nBúi gọn nhẹ, tiện dụng thích hợp cho bạn đựng giấy tờ, tài liệu hay hồ sơ quan trọng.\nTúi đựng với kết cấu dùng được rất nhiều giấy tờ.\nVới túi giấy PF bạn có thể đựng được hơn 200 tờ giấy A4.\nPhân loại hồ sơ theo tiêu đề màu sắc giúp truy tìm nhanh chóng.&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Đặc Điểm : <br /> Chất liệu th&acirc;n thiện với m&ocirc;i trường, m&agrave;u sắc đa dạng gi&uacute;p cho g&oacute;c học tập hay l&agrave;m việc của bạn trở n&ecirc;n tươi s&aacute;ng hơn.<br /> Mặc d&ugrave; l&agrave;m bằng giấy nhưng tr&ocirc;ng kh&aacute; cứng c&aacute;p, thiết kế sang trọng pha sự dễ thương.<br /> B&uacute;i gọn nhẹ, tiện dụng th&iacute;ch hợp cho bạn đựng giấy tờ, t&agrave;i liệu hay hồ sơ quan trọng.<br /> T&uacute;i đựng với kết cấu d&ugrave;ng được rất nhiều giấy tờ.<br /> Với t&uacute;i giấy PF bạn c&oacute; thể đựng được hơn 200 tờ giấy A4.<br /> Ph&acirc;n loại hồ sơ theo ti&ecirc;u đề m&agrave;u sắc gi&uacute;p truy t&igrave;m nhanh ch&oacute;ng.</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đơn Vị Tính : Cái&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> <p> Đơn Vị T&iacute;nh : C&aacute;i</p> <p> <span style="color: rgb(34, 34, 34); font-size: 14.6667px;">K&iacute;ch Thước : 21x34cm</span></p> </td> </tr> </tbody> </table> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng
(Chiết khấu ngoài hóa đơn trừ giấy in)