Bìa Cây Plus A4S-30P
12.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> <strong><a href="http://vanphongphamfast.com/bia-cay-675.html" target="_blank">Văn ph&ograve;ng phẩm FAST chuy&ecirc;n cung cấp&nbsp;</a></strong><font color="#0000ee"><b><u>B&igrave;a C&acirc;y Plus A4S-30P </u></b></font>với chất liệu nhựa, tiện lợi lưu trữ hồ sơ</p> <p> K&iacute;ch thước: A4</p> <p> Đơn vị t&iacute;nh: C&aacute;i</p> <p> Bền đẹp, bảo quản nơi tho&aacute;ng m&aacute;t</p> <p> Tr&aacute;nh nguồn nhiệt cao</p> <p> <strong>B&igrave;a c&acirc;y</strong> - tiện lợi, dễ sử dụng</p> <p> Ngo&agrave;i ra <a href="http://vanphongphamfast.com/" target="_blank"><strong>văn ph&ograve;ng phẩm</strong></a> FAST c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại <a href="http://vanphongphamfast.com/bia-cong-cua-thien-long-5-cm-459.html" target="_blank"><strong>b&igrave;a c&ograve;ng</strong></a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/bia-nut-f4-my-clear-661.html" target="_blank"><strong>b&igrave;a n&uacute;t My Clear</strong></a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/bia-thai-a4-xanh-duong-180-gsm-551.html" target="_blank"><strong>b&igrave;a th&aacute;i</strong></a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/bia-la-a4-plus-662.html" target="_blank"><strong>b&igrave;a l&aacute; A4 plus</strong></a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/bia-lo-674.html" target="_blank">b&igrave;a lỗ</a>,...v&agrave; c&aacute;c loại v<strong>an phong pham</strong> kh&aacute;c với gi&aacute; cả v&agrave; chất lượng tốt nhất tại HCM</p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng
(Chiết khấu ngoài hóa đơn trừ giấy in)