Bút bi Thiên Long TL089 - đỏ
3.800 đ
Tiết kiệm 5%
4.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> <style type="text/css"><!--{cke_protected}%3C!%2D%2D%7Bcke_protected%7D%253C!%252D%252D%257Bcke_protected%257D%25253C!%25252D%25252D%25257Bcke_protected%25257D%2525253C!%2525252D%2525252Dtd%25252520%2525257Bborder%2525253A%252525201px%25252520solid%25252520%25252523ccc%2525253B%2525257Dbr%25252520%2525257Bmso-data-placement%2525253Asame-cell%2525253B%2525257D%2525252D%2525252D%2525253E%25252D%25252D%25253E%252D%252D%253E%2D%2D%3E--></style></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr" style="table-layout:fixed;font-size:11pt;font-family:Times New Roman;width:0px;border-collapse:collapse;border:none" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <colgroup> <col width="660" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Công dụng Bút có thiết kế hiện đại, kết hợp hài hòa giữa phần thân dưới bằng nhựa trong nhỏ và thon dài với phần giắt bút màu nhựa trắng đục khỏe khoắn.Cảm giác cầm bút rất thoải mái, viết rất êm. Nét viết thanh mảnh và sắc nét.&quot;}" style="overflow:hidden;padding:0px 3px 0px 3px;vertical-align:middle;font-size:12pt;wrap-strategy:4;white-space:normal;word-wrap:break-word;color:#000000;"> C&ocirc;ng dụng B&uacute;t c&oacute; thiết kế hiện đại, kết hợp h&agrave;i h&ograve;a giữa phần th&acirc;n dưới bằng nhựa trong nhỏ v&agrave; thon d&agrave;i với phần giắt b&uacute;t m&agrave;u nhựa trắng đục khỏe khoắn.Cảm gi&aacute;c cầm b&uacute;t rất thoải m&aacute;i, viết rất &ecirc;m. N&eacute;t viết thanh mảnh v&agrave; sắc n&eacute;t.</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đặc Điểm - Bút được thiết kế với đầu bút nhỏ 0.5 mm, cho nét viết nhỏ, nét bút trơn, êm , mực ra đều và liên tục, đảm bảo được nhu cầu ghi chép của tất cả các đối tượng\r\nBút bi dạng bấm cò, nơi tì ngón tay có tiết diện hình tam giác vừa vặn với tay cầm giúp giảm trơn tuột khi viết thường xuyên.\r\n- Cơ chế bấm nằm gọn dưới giắt bút giúp thuận tay khi sử dụng.&quot;}" style="overflow:hidden;padding:0px 3px 0px 3px;vertical-align:middle;font-size:12pt;wrap-strategy:4;white-space:normal;word-wrap:break-word;color:#000000;"> Đặc Điểm - B&uacute;t được thiết kế với đầu b&uacute;t nhỏ 0.5 mm, cho n&eacute;t viết nhỏ, n&eacute;t b&uacute;t trơn, &ecirc;m , mực ra đều v&agrave; li&ecirc;n tục, đảm bảo được nhu cầu ghi ch&eacute;p của tất cả c&aacute;c đối tượng <br /> B&uacute;t bi dạng bấm c&ograve;, nơi t&igrave; ng&oacute;n tay c&oacute; tiết diện h&igrave;nh tam gi&aacute;c vừa vặn với tay cầm gi&uacute;p giảm trơn tuột khi viết thường xuy&ecirc;n. <br /> - Cơ chế bấm nằm gọn dưới giắt b&uacute;t gi&uacute;p thuận tay khi sử dụng.</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đơn Vị Tính Cây&quot;}" style="overflow:hidden;padding:0px 3px 0px 3px;vertical-align:middle;font-size:12pt;wrap-strategy:4;white-space:normal;word-wrap:break-word;color:#000000;"> Đơn Vị T&iacute;nh C&acirc;y</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Màu Sắc : Xanh, Đỏ, Đen&quot;}" style="overflow:hidden;padding:0px 3px 0px 3px;vertical-align:bottom;font-size:12pt;wrap-strategy:4;white-space:normal;word-wrap:break-word;color:#000000;"> M&agrave;u Sắc : Xanh, Đỏ, Đen</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Quy Cách : 20 Cây/ Hộp&quot;}" style="overflow:hidden;padding:0px 3px 0px 3px;vertical-align:bottom;font-size:12pt;wrap-strategy:4;white-space:normal;word-wrap:break-word;color:#000000;"> Quy C&aacute;ch : 20 C&acirc;y/ Hộp</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bảo Quản: Nhiệt độ: 10 ~ 55º C. Độ ẩm: 55 ~ 95% RH. Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.&quot;}" style="overflow:hidden;padding:0px 3px 0px 3px;vertical-align:middle;font-size:12pt;wrap-strategy:4;white-space:normal;word-wrap:break-word;color:#000000;"> Bảo Quản: Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C. Độ ẩm: 55 ~ 95% RH. Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</td> </tr> </tbody> </table> <p> <style type="text/css"><!--{cke_protected}%3C!%2D%2D%7Bcke_protected%7D%253C!%252D%252D%257Bcke_protected%257D%25253C!%25252D%25252Dtd%252520%25257Bborder%25253A%2525201px%252520solid%252520%252523ccc%25253B%25257Dbr%252520%25257Bmso-data-placement%25253Asame-cell%25253B%25257D%25252D%25252D%25253E%252D%252D%253E%2D%2D%3E--></style><strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng