Bút Nước My Gel Dong A
14.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<h6 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0px; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4; font-size: 1em; color: rgb(68, 68, 68);"> <span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;">B&uacute;t bi &nbsp;Mygel Dong A &ndash; đỏ chất lượng tốt. Văn ph&ograve;ng phẩm FAST chuy&ecirc;n cung cấp c&aacute;c loại b&uacute;t Mygel Dong A xanh, đỏ, đen với chất lượng v&agrave; gi&aacute; tốt nhất tại TPHCM.</span></h6> <h6 style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 0.5em; padding: 0px; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.4; font-size: 1em; color: rgb(68, 68, 68);"> <span data-mce-style="font-size: 12pt;" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; font-size: 12pt;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span face="tahoma, geneva, sans-serif" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;">Ngo&agrave;i ra&nbsp;<a data-mce-href="https://fast.vn/products/but-bi-thien-long-tl08" href="https://fast.vn/products/but-bi-thien-long-tl08" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(12, 94, 148); text-decoration-line: none; background: transparent; font-weight: inherit;" target="_blank" title="bút bi">Văn ph&ograve;ng phẩm</a>&nbsp;FAST c&ograve;n cung cấp tất cả c&aacute;c loại b&uacute;t như,&nbsp;<a data-mce-href="https://fast.vn/products/but-bi-thien-long-tl08" href="https://fast.vn/products/but-bi-thien-long-tl08" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(12, 94, 148); text-decoration-line: none; background: transparent; font-weight: inherit;" target="_blank" title="bút chì">b&uacute;t ch&igrave;</a>,<a data-mce-href="https://fast.vn/products/but-thien-long-gel-029" href="https://fast.vn/products/but-thien-long-gel-029" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(12, 94, 148); text-decoration-line: none; background: transparent; font-weight: inherit;" target="_blank" title="bút thien long">&nbsp;b&uacute;t thi&ecirc;n long</a>,&nbsp;<a data-mce-href="https://fast.vn/products/but-long-bang-thien-long-wb03" href="https://fast.vn/products/but-long-bang-thien-long-wb03" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(12, 94, 148); text-decoration-line: none; background: transparent; font-weight: inherit;" target="_blank" title="bút lông bảng">b&uacute;t l&ocirc;ng bảng</a>,&nbsp;<a data-mce-href="https://fast.vn/products/but-long-dau-thien-long-pm09" href="https://fast.vn/products/but-long-dau-thien-long-pm09" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(12, 94, 148); text-decoration-line: none; background: transparent; font-weight: inherit;" target="_blank" title="bút lông dầu">b&uacute;t l&ocirc;ng dầ</a></b></span></span><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><b style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><a data-mce-href="https://fast.vn/products/but-long-dau-thien-long-pm09" href="https://fast.vn/products/but-long-dau-thien-long-pm09" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(12, 94, 148); text-decoration-line: none; background: transparent; font-weight: inherit;" target="_blank" title="bút lông dầu">u</a>...<a data-mce-href="https://fast.vn/products/muc-dau-shiny-xanh-la" href="https://fast.vn/products/muc-dau-shiny-xanh-la" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(12, 94, 148); text-decoration-line: none; background: transparent; font-weight: inherit;" target="_blank" title="mực dấu">&nbsp;mực dấu shiny</a>,&nbsp;<a data-mce-href="https://fast.vn/products/con-dau-colop-printer-20-cao-cap" href="https://fast.vn/products/con-dau-colop-printer-20-cao-cap" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(12, 94, 148); text-decoration-line: none; background: transparent; font-weight: inherit;" title="khắc dấu">khắc dấu</a>&nbsp;<a data-mce-href="https://fast.vn/products/but-da-quang-deli-s621-mau-xanh-la" href="https://fast.vn/products/but-da-quang-deli-s621-mau-xanh-la" rel="noopener noreferrer" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(18, 139, 219); text-decoration-line: none; background: transparent; font-weight: inherit;" target="_blank" title="bút">b&uacute;t dạ quang</a></b></span></span></h6>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng
(Chiết khấu ngoài hóa đơn trừ giấy in)