Decal số thứ tự
12.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p style="margin: 0px;"> <font color="#000000" face="Times New Roman" size="3">Decal số thứ tự</font></p> <p style="margin: 0px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px;"> đường k&iacute;nh: 1cm</p> <p style="margin: 0px;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px;"> d&agrave;i x rộng: 10x16cm</p> <p style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><br /> </span></span></p> <p style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> &nbsp;</p> <p style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><br style="margin: 0px; padding: 0px;" /> <strong style="color: rgb(55, 61, 66); font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 12px; margin: 0px; padding: 0px; text-align: justify;">Bảo quản:</strong></span></span></p> <p style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#373d42" style="font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</font></span></span></p> <p style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#373d42" style="font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</font></span></span></p> <p style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><font color="#373d42" style="font-size: 12px; text-align: justify;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</font></span></span></p> <p style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><br /> </span></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpFirst"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 13.8000001907349px;">Decal l&agrave; g&igrave;?</span></strong></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">Decal, nh&atilde;n tự d&iacute;nh, giấy tự d&iacute;nh l&agrave; nhiều t&ecirc;n gọi của một sản phẩm: Decal</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">Decal l&agrave; nh&atilde;n c&oacute; tr&aacute;ng sẵn lớp keo tự d&iacute;nh (hoặc n&oacute;i c&aacute;ch kh&aacute;c d&iacute;nh nhờ &aacute;p lực). Kh&ocirc;ng như c&aacute;c loại nh&atilde;n kh&aacute;c (nh&atilde;n c&oacute; keo sẵn chỉ d&iacute;nh khi được l&agrave;m ướt, nung n&oacute;ng hay b&ocirc;i keo th&ocirc;ng thường), Decal l&agrave; loại nh&atilde;n được tr&aacute;ng sẵn lớp keo v&agrave; c&oacute; lớp giấy để bảo vệ, sau khi lột lớp đế, nh&atilde;n được đ&egrave; nhẹ d&iacute;nh v&agrave;o bề mặt sản phẩm. Loại keo n&agrave;y kh&ocirc;ng cần phải l&agrave;m ướt hay nung n&oacute;ng m&agrave; chỉ cần 1 &aacute;p lực nhẹ, nh&atilde;n sẽ d&iacute;nh v&agrave;o sản phẩm.</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 13.8000001907349px;">Cấu tạo của Decal</span></strong></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">1.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Lớp mặt l&agrave; giấy, m&agrave;ng nhựa hay vải. Nội dung cần thể hiện tr&ecirc;n nh&atilde;n sẽ in tr&ecirc;n lớp n&agrave;y.</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">2.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Lớp keo được phủ l&ecirc;n mặt đ&aacute;y của lớp mặt.</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">3.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Lớp silicon (hay PE-silicon) được phủ l&ecirc;n mặt tr&ecirc;n của lớp đế ngăn c&aacute;ch keo kh&ocirc;ng d&iacute;nh v&agrave; lớp đế.</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">4.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Lớp đế c&oacute; thể l&agrave; giấ Kraft hay Glassine bảo vệ lớp keo khi chưa sử dụng.</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 13.8000001907349px;">C&aacute;c loại Decal phổ biến</span></strong></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 13.8000001907349px;">1.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Decal đế v&agrave;ng v&agrave; đế xanh:</span></strong></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">Loại giấy decal c&oacute; bề mặt trắng b&oacute;ng c&oacute; thể in h&igrave;nh ảnh,mặt sau c&oacute; phủ keo d&ugrave;ng để d&aacute;n l&ecirc;n bề mặt sản phẩm, giấy decal đế v&agrave;ng v&agrave; đế xanh c&oacute; độ b&aacute;m d&iacute;nh tốt, c&oacute; t&iacute;nh kh&aacute;ng nước, kh&ocirc;ng bị bong khi gặp nước</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">Đặc điểm của giấy Decal đế v&agrave;ng, đế xanh:</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">-<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Mặt trước của giấy decal m&agrave;u trắng, hơi b&oacute;ng, x&eacute; r&aacute;ch, decal đế v&agrave;ng mặt l&aacute;ng, decal đế xanh c&oacute; loại mặt l&aacute;ng v&agrave; mặt nh&aacute;m. Sử dụng tốt cho mực in phun cho chất lượng bản in đẹp, độ b&aacute;m cao</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">-<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Mặt sau của giấy decal c&oacute; phủ keo để d&aacute;n l&ecirc;n sản phẩm</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">-<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>L&agrave; loại giấy decal phổ biến nhất tr&ecirc;n thị trường hiện nay, ứng dụng rộng r&atilde;i trong nhiều ng&agrave;nh nghề: si&ecirc;u thị, nh&agrave; s&aacute;ch, may mặc, gốm sứ, m&acirc;y tre l&aacute;, mỹ phẩm...</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><strong><span style="line-height: 13.8000001907349px;">2.<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Decal da b&ograve;:</span></strong></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">Loại giấy Kraft c&oacute; m&agrave;u n&acirc;u c&oacute; phủ keo d&aacute;n d&ugrave;ng d&aacute;n th&ugrave;ng carton, in nh&atilde;n sản phẩm...</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 0.75in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">Đặc điểm của giấy decal da b&ograve;:</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">-<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Bề mặt của giấy decal da b&ograve;: giấy Kraft m&agrave;u n&acirc;u</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">-<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Phần keo của giấy decal da b&ograve;: Acrylic, bề mặt d&aacute;n rộng, b&aacute;m tốt.</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">-<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Phần đế của giấy decal da b&ograve;: Giấy Kraft tr&aacute;ng PE</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpMiddle" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">-<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Mặt giấy Kraft m&agrave;u n&acirc;u da b&ograve;</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoListParagraphCxSpLast" style="margin-left: 1in; text-indent: -0.25in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">-<span style="line-height: normal;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span>Ứng dụng của giấy decal da b&ograve;: d&ugrave;ng trong c&aacute;c ứng dụng nh&atilde;n ng&agrave;nh da giầy, may mặc, in nh&atilde;n th&ugrave;ng sản phẩm...</span></span></span><span style="font-size: 14pt; line-height: 21.4666652679443px; font-family: 'Times New Roman', serif;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">&nbsp;</span></span></span><strong style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">Bảo quản</strong><span style="font-size: 14px; font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">:</span></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p> <p style="margin: 0px; color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Times New Roman'; font-size: medium;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><br /> </span></span></p> <div style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; text-align: justify;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><br /> </span></span></div> <p class="MsoListParagraph" style="color: rgb(34, 34, 34); font-family: Arial, Verdana, sans-serif; font-size: 12px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: start; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: auto; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; margin-left: 0.75in;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><span style="line-height: 13.8000001907349px;">&nbsp;</span></span></span></p> <div style="text-align: justify;"> <p style="margin: 0px;"> <span style="font-size:12px;"><span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"><br /> </span></span></p> </div>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng