Decal Tomy A5 No. 100 - 37x96mm, 8 miếng nhỏ
10.500 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>T&ecirc;n sản phẩm</strong>:&nbsp;Decal Tomy No. 99 - 124</span></font></p> <p> <style type="text/css"><!--{cke_protected}%3C!%2D%2Dtd%20%7Bborder%3A%201px%20solid%20%23ccc%3B%7Dbr%20%7Bmso-data-placement%3Asame-cell%3B%7D%2D%2D%3E--></style></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr" style="table-layout:fixed;font-size:11pt;font-family:Times New Roman;width:0px;border-collapse:collapse;border:none" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <colgroup> <col width="660" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Công dụng: Dùng để in tem, nhãn dán trên sản phẩm&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> C&ocirc;ng dụng: D&ugrave;ng để in tem, nh&atilde;n d&aacute;n tr&ecirc;n sản phẩm</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đặc Điểm: Giấy dán nhãn Tomy A5 là loại giấy decal khổ giấy A, chia thành nhiều miếng nhỏ, có lớp keo tự dính, được sản xuất với giấy chất lượng tốt, có độ dính cao, bề mặt giấy trắng, dùng in trên máy in Laser đen trắng hoặc máy in phun màu&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Đặc Điểm: Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy A5 l&agrave; loại giấy decal khổ giấy A, chia th&agrave;nh nhiều miếng nhỏ, c&oacute; lớp keo tự d&iacute;nh, được sản xuất với giấy chất lượng tốt, c&oacute; độ d&iacute;nh cao, bề mặt giấy trắng, d&ugrave;ng in tr&ecirc;n m&aacute;y in Laser đen trắng hoặc m&aacute;y in phun m&agrave;u</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đơn Vị Tính: 10 tờ/ xấp&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Đơn Vị T&iacute;nh: 10 tờ/ xấp</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Quy Cách: 25 xấp/ lốc&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Quy C&aacute;ch: 25 xấp/ lốc</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Màu Sắc: trắng&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> M&agrave;u Sắc: trắng</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Bảo Quản: Nhiệt độ: 10 ~ 55º C. Độ ẩm: 55 ~ 95% RH. Tránh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Bảo Quản: Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C. Độ ẩm: 55 ~ 95% RH. Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</td> </tr> </tbody> </table> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Đặc điểm</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Đ&atilde;&nbsp;được bo th&agrave;nh những k&iacute;ch thước nhỏ, chỉ cần b&oacute;c ra d&aacute;n</span></font></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Giấy m&agrave;u trắng, x&eacute; r&aacute;ch, bề mặt nh&aacute;m, hơi b&oacute;ng.</span></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Mặt sau c&oacute; phủ keo để d&aacute;n</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Sử dụng tốt cho mực in phun cho chất lượng bản in đẹp, độ b&aacute;m cao &hellip;</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;L&agrave; loại giấy decal phổ biến nhất tr&ecirc;n thị trường hiện nay, ứng dụng rộng r&atilde;i</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Chất lượng</strong>&nbsp;: &nbsp;Đẹp, trắng, mịn, nh&aacute;m</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Quy c&aacute;ch</strong>&nbsp;: &nbsp; &nbsp; Khổ A5</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Đ&oacute;ng g&oacute;i</strong>&nbsp;: &nbsp; &nbsp; Xấp 10tờ</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p> <p> ---</p> <p> <span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước giấy Tomy:</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 99: K&iacute;ch thước 7x31mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">96 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 100: K&iacute;ch thước 37x96mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">8 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 101:K&iacute;ch thước 50 x 96mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">6 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 102: K&iacute;ch thước 52x47mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">12 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 103: K&iacute;ch thước 36x62mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">12 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 104: K&iacute;ch thước 25x78mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">14 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 105: K&iacute;ch thước 25x37mm,</span><span style="font-size: 16px;">30 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 106: K&iacute;ch thước 25x25mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">42 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 107: K&iacute;ch thước 17x50mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">30 miếng nhỏ,</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 108: K&iacute;ch thước 19x36mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">40 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 109: K&iacute;ch thước 12x37mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">55 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 110: K&iacute;ch thước 16x22mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">72 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 112: K&iacute;ch thước 8 x 20mm</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 114: Đường k&iacute;nh 11mm,</span><span style="font-size: 16px;">192 miếng tr&ograve;n nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 115: Đường k&iacute;nh 14mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">120 miếng tr&ograve;n nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n Tomy</span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;116: Đường k&iacute;nh 18mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">80 miếng tr&ograve;n nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n Tomy</span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;117: Đường k&iacute;nh 23mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">48 miếng tr&ograve;n nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n Tomy</span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;118: Đường k&iacute;nh 30mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">30 miếng tr&ograve;n nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Tomy 119: K&iacute;ch thước 92x157mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">2 miếng nhỏ,</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Tomy 120: K&iacute;ch thước 81x121mm, 2 miếng nhỏ</span></p> <div> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n </span><span style="font-size: 16px;">Tomy 121: K&iacute;ch thước 36x77</span><span style="font-size: 16px;">mm, 10 miếng nhỏ</span></div> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Tomy 122: K&iacute;ch thước 17x85mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">16 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Tomy 123: K&iacute;ch thước 10x29mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">60 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Tomy 124: K&iacute;ch thước 38x52mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">15 miếng nhỏ</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng