Decal Tomy mũi tên - 1cm
10.500 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>T&ecirc;n sản phẩm</strong>:Decal Tomy mũi t&ecirc;n - 1cm&nbsp;</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Đặc điểm</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Đ&atilde;&nbsp;được bo th&agrave;nh những k&iacute;ch thước nhỏ, chỉ cần b&oacute;c ra d&aacute;n</span></font></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Giấy m&agrave;u trắng, x&eacute; r&aacute;ch, bề mặt nh&aacute;m, hơi b&oacute;ng.</span></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Mặt sau c&oacute; phủ keo để d&aacute;n</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;Sử dụng tốt cho mực in phun cho chất lượng bản in đẹp, độ b&aacute;m cao &hellip;</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;L&agrave; loại giấy decal phổ biến nhất tr&ecirc;n thị trường hiện nay, ứng dụng rộng r&atilde;i</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Chất lượng</strong>&nbsp;: &nbsp;Đẹp, trắng, mịn, nh&aacute;m</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Quy c&aacute;ch</strong>&nbsp;: &nbsp; &nbsp; Khổ A5</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Đ&oacute;ng g&oacute;i</strong>&nbsp;: &nbsp; &nbsp; Xấp 10tờ</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p> <p> ---</p> <p> <span style="font-size: 16px;">K&iacute;ch thước giấy Tomy:</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 99: K&iacute;ch thước 7x31mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">96 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 100: K&iacute;ch thước 37x96mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">8 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 101:K&iacute;ch thước 50 x 96mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">6 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 102: K&iacute;ch thước 52x47mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">12 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 103: K&iacute;ch thước 36x62mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">12 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 104: K&iacute;ch thước 25x78mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">14 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 105: K&iacute;ch thước 25x37mm,</span><span style="font-size: 16px;">30 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 106: K&iacute;ch thước 25x25mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">42 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 107: K&iacute;ch thước 17x50mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">30 miếng nhỏ,</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 108: K&iacute;ch thước 19x36mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">40 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 109: K&iacute;ch thước 12x37mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">55 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 110: K&iacute;ch thước 16x22mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">72 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 112: K&iacute;ch thước 8 x 20mm</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 114: Đường k&iacute;nh 11mm,</span><span style="font-size: 16px;">192 miếng tr&ograve;n nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy d&aacute;n nh&atilde;n Tomy 115: Đường k&iacute;nh 14mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">120 miếng tr&ograve;n nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n Tomy</span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;116: Đường k&iacute;nh 18mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">80 miếng tr&ograve;n nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n Tomy</span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;117: Đường k&iacute;nh 23mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">48 miếng tr&ograve;n nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n Tomy</span><span style="font-size: 16px;">&nbsp;118: Đường k&iacute;nh 30mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">30 miếng tr&ograve;n nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Tomy 119: K&iacute;ch thước 92x157mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">2 miếng nhỏ,</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Tomy 120: K&iacute;ch thước 81x121mm, 2 miếng nhỏ</span></p> <div> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n </span><span style="font-size: 16px;">Tomy 121: K&iacute;ch thước 36x77</span><span style="font-size: 16px;">mm, 10 miếng nhỏ</span></div> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Tomy 122: K&iacute;ch thước 17x85mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">16 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Tomy 123: K&iacute;ch thước 10x29mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">60 miếng nhỏ</span></p> <p> <span style="font-size: 16px;">+ Giấy&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">d&aacute;n nh&atilde;n&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">Tomy 124: K&iacute;ch thước 38x52mm,&nbsp;</span><span style="font-size: 16px;">15 miếng nhỏ</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng