Giấy than xanh (tờ)
3.500 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> <a href="http://vanphongphamfast.com/giay-than-g-star-loai-tot-339.html" target="_blank">Giấy than B&agrave;n tay xanh</a></p> <p> K&iacute;ch thước: A4</p> <p> Số lượng: 100 tờ</p> <p> Đơn vị t&iacute;nh: xấp</p> <p> Bảo quản: Nhẹ nh&agrave;ng, sạch sẽ</p> <p> <b>Giấy than B&agrave;n tay xanh</b> - Kh&ocirc;ng d&ugrave;ng cho c&aacute;c mục đ&iacute;ch kh&aacute;c</p> <p> Ngo&agrave;i ra, <a href="http://vanphongphamfast.com/" target="_blank">văn ph&ograve;ng phẩm</a> FAST c&ograve;n cung cấp c&aacute;c loại <a href="http://vanphongphamfast.com/giay-than-kokusai-352.html" target="_blank">giấy than KOKUSAI</a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/giay-than-horse-346.html" target="_blank">giấy than Horse</a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/giay-a4-double-a-70-gsm-274.html" target="_blank">giấy in</a>, <a href="http://vanphongphamfast.com/giay-note-3-x-3-inch-334.html" target="_blank">giấy note</a>,...v&agrave; c&aacute;c loại <strong>van phong pham</strong> kh&aacute;c với chất lượng v&agrave; gi&aacute; tốt nhất tại TPHCM.</p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> Rất h&acirc;n hạnh được phục vụ qu&yacute; kh&aacute;ch h&agrave;ng.</p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng