Hộp Đựng Kim Deli 9881
29.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<h3 class="product-table-title" style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin: 40px 0px 10px; font-size: 18px; text-transform: uppercase; display: inline-block; width: 920px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> TH&Ocirc;NG TIN CHI TIẾT</h3> <div class="white-panel" style="box-sizing: border-box; width: 920px; padding: 20px; border-radius: 4px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> <div class="attribute-table single-table" style="box-sizing: border-box;"> &nbsp;</div> <table cellspacing="0" class="table table-bordered table-detail table-striped" id="chi-tiet" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; background-color: transparent; max-width: 100%; width: 880px; margin-bottom: 20px; border: 1px solid rgb(221, 221, 221);"> <colgroup style="box-sizing: border-box;"> <col style="box-sizing: border-box; width: 0px;" /> <col style="box-sizing: border-box;" /> </colgroup> <tbody style="box-sizing: border-box;"> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 249, 249);"> <td rel="brand" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-width: 1px 1px 1px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(213, 213, 213); border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-right-color: rgb(213, 213, 213); border-bottom-color: rgb(213, 213, 213); border-left-color: initial; border-image: initial; color: rgb(79, 79, 79); font-size: 13px; background: rgb(239, 239, 239);"> Thương hiệu</td> <td class="last" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-width: 1px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(213, 213, 213); border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(213, 213, 213); border-left-color: initial; border-image: initial; color: rgb(36, 36, 36); font-size: 13px; background: rgb(255, 255, 255);"> <a href="http://tiki.vn/thuong-hieu/deli.html" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; text-decoration-line: none; color: rgb(0, 127, 240);">Deli</a></td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td rel="origin" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-width: 1px 1px 1px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(213, 213, 213); border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-right-color: rgb(213, 213, 213); border-bottom-color: rgb(213, 213, 213); border-left-color: initial; border-image: initial; color: rgb(79, 79, 79); font-size: 13px; background: rgb(239, 239, 239);"> Sản xuất tại</td> <td class="last" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-width: 1px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(213, 213, 213); border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(213, 213, 213); border-left-color: initial; border-image: initial; color: rgb(36, 36, 36); font-size: 13px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> Trung Quốc</td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(249, 249, 249);"> <td rel="sku" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-width: 1px 1px 1px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(213, 213, 213); border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-right-color: rgb(213, 213, 213); border-bottom-color: rgb(213, 213, 213); border-left-color: initial; border-image: initial; color: rgb(79, 79, 79); font-size: 13px; background: rgb(239, 239, 239);"> SKU</td> <td class="last" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-width: 1px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(213, 213, 213); border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(213, 213, 213); border-left-color: initial; border-image: initial; color: rgb(36, 36, 36); font-size: 13px; background: rgb(255, 255, 255);"> 2209110624917</td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box;"> <td rel="item_model_number" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-width: 1px 1px 1px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(213, 213, 213); border-right-style: solid; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-right-color: rgb(213, 213, 213); border-bottom-color: rgb(213, 213, 213); border-left-color: initial; border-image: initial; color: rgb(79, 79, 79); font-size: 13px; background: rgb(239, 239, 239);"> Model</td> <td class="last" style="box-sizing: border-box; padding: 10px 15px; line-height: 1.42857; vertical-align: top; border-width: 1px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(213, 213, 213); border-right-style: initial; border-bottom-style: solid; border-left-style: initial; border-right-color: initial; border-bottom-color: rgb(213, 213, 213); border-left-color: initial; border-image: initial; color: rgb(36, 36, 36); font-size: 13px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> 9881</td> </tr> </tbody> </table> </div> <h3 class="product-table-title" style="box-sizing: border-box; font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: 400; line-height: 1.1; color: rgb(51, 51, 51); margin: 40px 0px 10px; font-size: 18px; text-transform: uppercase; display: inline-block; width: 920px; background-color: rgb(244, 244, 244);"> M&Ocirc; TẢ SẢN PHẨM</h3> <p> &nbsp;</p> <div class="white-panel" style="box-sizing: border-box; width: 920px; padding: 20px; border-radius: 4px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; color: rgb(51, 51, 51); font-family: Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px;"> <div class="product-description" style="box-sizing: border-box; font-size: 13px; line-height: 1.6;"> <div class="product-content-detail" style="box-sizing: border-box; text-align: justify;"> <div class="content js-content expand" id="gioi-thieu" itemprop="description" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; margin-bottom: 15px; max-height: none; line-height: 21px;"> <p style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 12px; color: rgb(36, 36, 36);"> <span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 138, 183); font-size: medium;">Hộp Đựng Kim Deli 9881</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 12px; color: rgb(36, 36, 36);"> <span style="box-sizing: border-box;">Hộp Đựng Kim Deli 9881&nbsp;</span>thiết kế h&igrave;nh trụ tr&ograve;n với kh&ocirc;ng gian chứa rộng. Hộp nhựa PP cứng c&aacute;p, chịu lực tốt, chống nứt vỡ. Bề mặt nhựa nhẵn mịn, b&oacute;ng đẹp, hạn chế trầy xước v&agrave; b&aacute;m bẩn. Đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng sản phẩm được sử dụng rộng r&atilde;i tại c&aacute;c cơ quan, văn ph&ograve;ng c&ocirc;ng sở,&hellip;</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 12px; color: rgb(36, 36, 36);"> <span style="box-sizing: border-box;">Th&ocirc;ng tin sản phẩm</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 12px; color: rgb(36, 36, 36);"> <span style="box-sizing: border-box;">Thiết kế nhỏ gọn, tiện dụng</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 12px; color: rgb(36, 36, 36);"> <span style="box-sizing: border-box;">Hộp Đựng Kim Deli 9881&nbsp;</span>thiết kế h&igrave;nh trụ tr&ograve;n với kh&ocirc;ng gian chứa rộng, bảo quản được nhiều ghim c&ugrave;ng l&uacute;c. Thiết kế hộp nhựa dẹp dạng nắp bật chắc chắn, gi&uacute;p bạn dễ d&agrave;ng đ&oacute;ng &ndash; mở hộp lấy ghim. Mặt nhựa trong suốt c&ograve;n dễ d&agrave;ng quan s&aacute;t b&ecirc;n trong hộp.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 12px; color: rgb(36, 36, 36);"> <span style="box-sizing: border-box;">Chất liệu cao cao si&ecirc;u bền</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 12px; color: rgb(36, 36, 36);"> <span style="box-sizing: border-box;">Hộp Đựng Kim Deli 9881&nbsp;</span>được gia c&ocirc;ng từ những chất liệu cao cấp si&ecirc;u bền. Hộp nhựa PP cứng c&aacute;p, chịu lực tốt, chống nứt vỡ. Bề mặt nhựa nhẵn mịn, b&oacute;ng đẹp, hạn chế trầy xước v&agrave; b&aacute;m bẩn.</p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 12px; color: rgb(36, 36, 36);"> <span style="box-sizing: border-box;">D&ograve;ng văn ph&ograve;ng phẩm phổ biến</span></p> <p style="box-sizing: border-box; margin: 5px 0px 12px; color: rgb(36, 36, 36);"> Đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng văn ph&ograve;ng phẩm được sử dụng rộng r&atilde;i tại c&aacute;c cơ quan, văn ph&ograve;ng c&ocirc;ng sở,&hellip; Sản phẩm gi&uacute;p bạn bảo quản ghim cẩn thận, tr&aacute;nh để thất lạc, rơi rớt.</p> </div> </div> </div> </div> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng