Kẹp giấy tam giác C62 màu
6.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<h5> <style type="text/css"><!--{cke_protected}%3C!%2D%2Dtd%20%7Bborder%3A%201px%20solid%20%23ccc%3B%7Dbr%20%7Bmso-data-placement%3Asame-cell%3B%7D%2D%2D%3E--></style></h5> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr" style="table-layout:fixed;font-size:11pt;font-family:Times New Roman;width:0px;border-collapse:collapse;border:none" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <colgroup> <col width="660" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Công dụng có thể kẹp chặt lượng tài liệu ít, mỏng tối đa 10 tờ A4 để không bị bung rời.\r\n\r\nSản phẩm thiết kế đơn giản, dễ sử dụng mà không bị đau tay. Sử dụng kẹp phổ biến trong việc bảo quản, phân loại và tránh thất lạc các liên giấy, tài liệu rời. Nhờ đó mà công tác văn phòng sẽ trở nên đơn giản và nhẹ nhàng hơn.&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> <h5> C&ocirc;ng dụng c&oacute; thể kẹp chặt lượng t&agrave;i liệu &iacute;t, mỏng tối đa 10 tờ A4 để kh&ocirc;ng bị bung rời. <br /> <br /> Sản phẩm thiết kế đơn giản, dễ sử dụng m&agrave; kh&ocirc;ng bị đau tay. Sử dụng kẹp phổ biến trong việc bảo quản, ph&acirc;n loại v&agrave; tr&aacute;nh thất lạc c&aacute;c li&ecirc;n giấy, t&agrave;i liệu rời. Nhờ đ&oacute; m&agrave; c&ocirc;ng t&aacute;c văn ph&ograve;ng sẽ trở n&ecirc;n đơn giản v&agrave; nhẹ nh&agrave;ng hơn.</h5> </td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đặc Điểm : Loại kẹp nhỏ gọn, dễ sử dụng.\r\n Bền bỉ và không gỉ sét mang đến hiệu quả lâu dài.\r\nSử dụng hàng ngày trong mọi văn phòng để sắp xếp giấy tờ.\r\nĐóng hộp 100 cái tiện dụng và tiết kiệm hơn.\r\n\r\n&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Đặc Điểm : Loại kẹp nhỏ gọn, dễ sử dụng. <br /> Bền bỉ v&agrave; kh&ocirc;ng gỉ s&eacute;t mang đến hiệu quả l&acirc;u d&agrave;i. <br /> Sử dụng h&agrave;ng ng&agrave;y trong mọi văn ph&ograve;ng để sắp xếp giấy tờ.</td> </tr> </tbody> </table> <p> <img alt="" class="size-full wp-image-6197 aligncenter" height="201" src="http://vanphongphamfast.vn/wp-content/uploads/2017/09/60542c62.jpg" width="220" /></p> <h5> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></h5> <h5> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></h5> <h5> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></h5> <h5> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></h5> <p> <strong>Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong>: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 8 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</p> <p> Tổng đơn h&agrave;ng&nbsp;&gt; 15 triệu: Chiết khấu 12% + Qu&agrave; tặng</p> <p> (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> <strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST &ndash; NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></p> <p> <strong>Li&ecirc;n hệ</strong>&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com &ndash; 0965.037.099</p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng