Khay tạp chí Toppoint 3 ngăn HY3212
432.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p> <style type="text/css"><!--{cke_protected}%3C!%2D%2D%7Bcke_protected%7D%253C!%252D%252Dtd%2520%257Bborder%253A%25201px%2520solid%2520%2523ccc%253B%257Dbr%2520%257Bmso-data-placement%253Asame-cell%253B%257D%252D%252D%253E%2D%2D%3E--></style></p> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr" style="table-layout:fixed;font-size:11pt;font-family:Times New Roman;width:0px;border-collapse:collapse;border:none" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <colgroup> <col width="660" /> <col width="68" /> <col width="68" /> <col width="490" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Công Dụng Sản phẩm tiện dụng, thường được dùng trong các văn phòng công sở, trường học để cất giữ, bảo quản, phân loại các giấy tờ, tài liệu quan trọng.&quot;}" style="border-right-color: transparent; overflow: visible; padding: 0px; vertical-align: bottom; font-family: Roboto; font-size: 14pt; color: rgb(33, 37, 41);"> <div style="white-space:nowrap;overflow:hidden;position:relative;width:1284px;left:3px;"> <div style="float:left;"> C&ocirc;ng Dụng Sản phẩm tiện dụng, thường được d&ugrave;ng trong c&aacute;c văn ph&ograve;ng c&ocirc;ng sở, trường học để cất giữ, bảo quản, ph&acirc;n loại c&aacute;c giấy tờ, t&agrave;i liệu quan trọng.</div> </div> </td> <td style="border-right-color: transparent; overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: bottom;"> &nbsp;</td> <td style="border-right-color: transparent; overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: bottom;"> &nbsp;</td> <td style="overflow:hidden;padding:0px 3px 0px 3px;vertical-align:bottom;"> &nbsp;</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đặc Điểm Chất liệu inox cao cấp, kích thước nhỏ gọn\nThiết kế kệ giúp phân loại giấy tờ dễ dàng hơn\nBề mặt khay có các khe hở, giúp lưu thông không khí\n&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Đặc Điểm Chất liệu inox cao cấp, k&iacute;ch thước nhỏ gọn<br /> Thiết kế kệ gi&uacute;p ph&acirc;n loại giấy tờ dễ d&agrave;ng hơn<br /> Bề mặt khay c&oacute; c&aacute;c khe hở, gi&uacute;p lưu th&ocirc;ng kh&ocirc;ng kh&iacute;</td> <td style="overflow:hidden;padding:0px 3px 0px 3px;vertical-align:bottom;"> &nbsp;</td> <td style="overflow:hidden;padding:0px 3px 0px 3px;vertical-align:bottom;"> &nbsp;</td> <td style="overflow:hidden;padding:0px 3px 0px 3px;vertical-align:bottom;"> &nbsp;</td> </tr> </tbody> </table> <ul> Bảo quản: <li> Nhiệt độ: 10 - 50 độ C</li> <li> Độ ẩm: 55 - 95% RH</li> <li> Tr&aacute;nh tiếp x&uacute;c trực tiếp với nguồn nhiệt</li> </ul> <p> &nbsp;</p> <p> <strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST &ndash; NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></p> <p> <strong>Li&ecirc;n hệ</strong>&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com &ndash; 0965.037.099</p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 8 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng