Mì Ly Hảo Hảo Tôm Chua Cay 67g
15.500 đ
Tiết kiệm 9%
17.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<h1 class="product-name" itemprop="name" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-size: 24px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.01em;"> <style type="text/css"><!--td {border: 1px solid #ccc;}br {mso-data-placement:same-cell;}--></style></h1> <table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr" style="table-layout:fixed;font-size:11pt;font-family:Times New Roman;width:0px;border-collapse:collapse;border:none" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <colgroup> <col width="660" /> </colgroup> <tbody> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Công dụng Kích thích tuyệt đối vị giác của bạn, giúp bữa ăn của bạn trở nên thú vị và hấp dẫn hơn.\r\nMì Ly Hảo Hảo phù hợp cho những ai thích ăn mì ăn liền.\r\nSản phẩm được đóng gói kỹ lưỡng, thuận lợi cho bạn mang đi du lịch hay dã ngoại cùng bạn bè, người thân.\r\nSản phẩm là sự lựa chọn tối ưu cho những người bận rộn, ít có thời gian nấu ăn.\r\n &quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> <h1 class="product-name" itemprop="name" style="box-sizing: border-box; margin: 10px 0px; font-size: 24px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-weight: 500; line-height: 24px; color: rgb(51, 51, 51); letter-spacing: 0.01em;"> C&ocirc;ng dụng K&iacute;ch th&iacute;ch tuyệt đối vị gi&aacute;c của bạn, gi&uacute;p bữa ăn của bạn trở n&ecirc;n th&uacute; vị v&agrave; hấp dẫn hơn. <br /> M&igrave; Ly Hảo Hảo ph&ugrave; hợp cho những ai th&iacute;ch ăn m&igrave; ăn liền. <br /> Sản phẩm được đ&oacute;ng g&oacute;i kỹ lưỡng, thuận lợi cho bạn mang đi du lịch hay d&atilde; ngoại c&ugrave;ng bạn b&egrave;, người th&acirc;n. <br /> Sản phẩm l&agrave; sự lựa chọn tối ưu cho những người bận rộn, &iacute;t c&oacute; thời gian nấu ăn. </h1> </td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đặc Điểm Sản phẩm với từng sợi mì dai, mềm hòa quyện trong nước dùng đậm đà, thơm ngon của hương vị tôm chua cay đặc trưng. \r\nCác nguyên liệu đều lấy từ tự nhiên, không chứa hóa chất, không sử dụng chất bảo quản, đạt yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm.\r\nSản phẩm cung cấp hàm lượng tinh bột, protein đáng kể và cung cấp nguồn năng lượng dồi dào cho cơ thể suốt ngày dài hoạt động.&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Đặc Điểm Sản phẩm với từng sợi m&igrave; dai, mềm h&ograve;a quyện trong nước d&ugrave;ng đậm đ&agrave;, thơm ngon của hương vị t&ocirc;m chua cay đặc trưng. <br /> C&aacute;c nguy&ecirc;n liệu đều lấy từ tự nhi&ecirc;n, kh&ocirc;ng chứa h&oacute;a chất, kh&ocirc;ng sử dụng chất bảo quản, đạt y&ecirc;u cầu an to&agrave;n vệ sinh thực phẩm. <br /> Sản phẩm cung cấp h&agrave;m lượng tinh bột, protein đ&aacute;ng kể v&agrave; cung cấp nguồn năng lượng dồi d&agrave;o cho cơ thể suốt ng&agrave;y d&agrave;i hoạt động.</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đơn Vị Tính : Hộp&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Đơn Vị T&iacute;nh : Hộp</td> </tr> <tr style="height:19px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Quy Cách : 24 Hộp/Thùng&quot;}" style="overflow: hidden; padding: 0px 3px; vertical-align: middle; font-size: 12pt; overflow-wrap: break-word; color: rgb(0, 0, 0);"> Quy C&aacute;ch : 24 Hộp/Th&ugrave;ng</td> </tr> </tbody> </table> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng