Mực in Brother Brother MFC-L2701DW (TN-2385)
1.050.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<ul class="ListStyle1" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; padding-left: 0px; line-height: 20.8px;"> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style: none; padding: 5px 5px 5px 15px; border-bottom: 1px solid rgb(234, 234, 234); line-height: 20px; background: rgb(248, 248, 248);"> <span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;"><strong style="box-sizing: border-box;">Hộp mực m&aacute;y in Brother&nbsp;</strong></span><span style="box-sizing: border-box; font-family: &quot;Open Sans&quot;; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><strong style="box-sizing: border-box;">MFC-L2701DW</strong></span></span></span><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;k&yacute; hiệu sản phẩm Brother TN-2385&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Số lượng bản in tối đa: in được 2,600 trang với độ phủ mực 5% / 1 trang A4<br style="box-sizing: border-box;" /> M&agrave;u sắc mực: m&agrave;u đen<br style="box-sizing: border-box;" /> H&atilde;ng sản xuất: Brother</span><br style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Hộp mực Brother TN-2385 đ&ugrave;ng cho m&aacute;y in Brother&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">MFC-L2701DW</strong><span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">&nbsp;kh&ocirc;ng bao gồm trống mực, v&igrave; với c&ocirc;ng nghệ in của h&atilde;ng Brother th&igrave; cụm trống mực được t&aacute;ch ri&ecirc;ng với hộp mực</span><br style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Khi bạn sử dụng m&aacute;y in m&aacute;y in b&aacute;o lỗi mực in tr&ecirc;n m&aacute;y với đ&egrave;n toner b&aacute;o,&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Khi đ&oacute; bạn c&oacute; 2 sự lựa chọn để tiếp tục sử dụng m&aacute;y in của m&igrave;nh</span><br style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Thứ nhất: bạn c&oacute; thể đổ mực m&aacute;y in Brother&nbsp;</span><strong style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">MFC-L2701DW</strong><br style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;" /> <span style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(0, 0, 0); font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 16px;">Thứ hai: bạn mua hộp mực mới v&agrave; thay v&agrave;o m&aacute;y in l&agrave; m&aacute;y c&oacute; thể hoạt động b&igrave;nh thường</span></li> </ul> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 8 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng