Mực in Chính Hãng Epson L800, L805
425.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<h1 itemprop="name" style="margin: 0px 0px 10px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 20px; line-height: 1.35; font-family: &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, Arial, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"> Mực in Ch&iacute;nh H&atilde;ng Epson L800, L805</h1> <p> Mực in ch&iacute;nh h&atilde;ng Epson L800 hay c&ograve;n gọi l&agrave; mực in ch&iacute;nh h&atilde;ng Epson chuy&ecirc;n d&ugrave;ng cho m&aacute;y in phun L800. Đ&acirc;y l&agrave; d&ograve;ng mực in cao cấp ch&iacute;nh h&atilde;ng thuộc h&atilde;ng Epson , thường được sử dụng để in ảnh, in m&agrave;u, in ấn văn ph&ograve;ng với độ n&eacute;t cao, hạt mực nhỏ, thể hiện chuẫn x&aacute;c m&agrave;u sắc của bản in.</p> <p> &nbsp;</p> <p> T&iacute;nh năng của mực in ch&iacute;nh h&atilde;ng Epson L800:</p> <p> Dễ sử dụng, tương th&iacute;ch tốt với đầu phun của c&aacute;c loại m&aacute;y in, đặc biệt l&agrave; m&aacute;y in phun Epson L800</p> <p> L&agrave; loại mưc in ch&iacute;nh h&atilde;ng chuy&ecirc;n nghiệp, lu&ocirc;n được lựa chọn để in ảnh,&hellip;</p> <p> Hạt mực si&ecirc;u mịn, khả năng xuống mực tốt, kh&ocirc;ng l&agrave;m nghẹt hoặc toe đầu phun khi sử dụng, tăng tuổi thọ sử dụng của m&aacute;y in.</p> <p> Chất lượng h&igrave;nh ảnh của bản in c&oacute; m&agrave;u sắc chuẩn, l&acirc;u phai, h&igrave;nh ảnh đẹp, sắc n&eacute;t v&agrave; h&agrave;i h&ograve;a</p> <p> Mực in Epson L800 gồm 6 m&agrave;u:</p> <p> Black (T6731)</p> <p> Cyan (T6732)</p> <p> Magenta (T6733)Y</p> <p> ellow (T6734)</p> <p> Light Cyan (T6735)</p> <p> Light Magenta (T6736)</p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 8 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng