Mực in HP955 (Đen/Xanh dương/Hồng/Vàng)
1.030.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<ul class="ListStyle1" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; padding-left: 0px; line-height: 20.8px;"> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style: none; padding: 5px 5px 5px 15px; border-bottom: 1px solid rgb(234, 234, 234); line-height: 20px; background: rgb(248, 248, 248);"> ĐƠN VỊ T&Iacute;NH: 1 HỘP</li> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style: none; padding: 5px 5px 5px 15px; border-bottom: 1px solid rgb(234, 234, 234); line-height: 20px; background: rgb(248, 248, 248);"> <a href="http://mucinnguyenduc.vn/hp/muc-in/muc-in-hp-955-black-original-ink-cartridge-l0s60aa-12396.html" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(218, 37, 28); transition: all 300ms ease 100ms; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; text-decoration-line: none !important; outline: 0px !important;">Mực in HP 955 Black</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">&nbsp;được thiết in t&agrave;i liệu chất lượng chuy&ecirc;n nghiệp, hộp mực ban đầu cung cấp độ tin cậy ấn tượng đối với những sản phẩm đầu ra của bạn, sản lượng trang đạt đến tối ưu v&agrave; kết quả nổi bật.</span><br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Đảm bảo kết quả đ&aacute;ng tin cậy, chất lượng cao với tốc độ in nhanh, v&igrave; vậy bạn sẽ c&oacute; được hiệu suất&nbsp;</span><a href="http://mucinnguyenduc.vn/may-in.html" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(218, 37, 28); transition: all 300ms ease 100ms; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; text-decoration-line: none !important; outline: 0px !important;">m&aacute;y in HP&nbsp;</a><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">được x&acirc;y dựng để cung cấp cho khối văn ph&ograve;ng v&agrave; gia đ&igrave;nh bạn.</span><br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">In văn bản m&agrave;u chất lượng chuy&ecirc;n nghiệp kết hợp sống động m&agrave;u sắc nổi bật với văn bản m&agrave;u đen sắc n&eacute;t. Dựa tr&ecirc;n mực in Hp 955 ch&iacute;nh h&atilde;ng để sản xuất kinh doanh m&agrave; kh&ocirc;ng lo thấm nước v&agrave; mờ dần theo thời gian.</span><br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Sản xuất v&agrave; dựa v&agrave;o một gi&aacute; trị tuyệt vời cho kinh doanh in ấn, sử dụng mực in Hp 955&nbsp;Black với chi ph&iacute; thấp ph&ugrave; hợp với từng khối văn ph&ograve;ng, v&agrave; c&oacute; được một chi ph&iacute; thấp hơn cho mỗi trang trong khi giảm thiểu gi&aacute;n đoạn với năng suất cao t&ugrave;y chọn hộp mực.&nbsp;</span><br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: arial; font-size: 16px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Hộp mực được thiết kế để bảo tồn c&aacute;c nguồn t&agrave;i nguy&ecirc;n. H&atilde;y tận dụng dễ d&agrave;ng t&aacute;i chế v&agrave; đ&oacute;ng g&oacute;i tối thiểu để gi&uacute;p giảm thời gian cần thiết để quản l&yacute; t&aacute;c động m&ocirc;i trường của bạn</span><br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);" /> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 14px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; font-family: arial; max-width: 100%; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;">Được sử dụng cho c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y in sau:</span><br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;" /> <br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;" /> &nbsp;- HP Officejet Pro 8210 Printer (D9L63A)<br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;" /> &nbsp;- HP OfficeJet Pro 8216 Printer (T0G70A)<br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;" /> &nbsp;- HP OfficeJet Pro 8710 All-in-One Printer (D9L18A)<br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;" /> &nbsp;- HP OfficeJet Pro 8720 All-in-One Printer (D9L19A)<br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;" /> &nbsp;- HP OfficeJet Pro 8730 All-in-One Printer (D9L20A)<br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;" /> &nbsp;- HP OfficeJet Pro 8740 All-in-One Printer (K7S42A)<br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;" /> &nbsp;- HP OfficeJet Pro 8745 All-in-One Printer (K7S43A)<br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;" /> <br style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 1.5; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;" /> <span style="box-sizing: border-box; font-size: 16px; line-height: 20.8px; overflow: hidden; word-break: break-word; max-width: 100%;">Hiện nay tr&ecirc;n thị trường xuất hiện nhiều m&aacute;y in cũng như mực in phục vụ nhu cầu sử dụng đa dạng của mọi kh&aacute;ch h&agrave;ng, b&ecirc;n cạnh đ&oacute; c&aacute;c loại mực in HP giả, chất lượng k&eacute;m cũng được sản xuất v&agrave; ti&ecirc;u thụ tr&agrave;n lan tr&ecirc;n thị trường khiến người d&ugrave;ng kh&oacute; nhận biết, việc bạn d&ugrave;ng những mực in k&eacute;m chất lượng khiến cho việc in ấn.</span></span></li> </ul> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 8 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng