Mực in phun màu dành cho Epson, Canon MFC, Brother L 300/310/T60/110/L800
320.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<ul class="ListStyle1" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; padding-left: 0px; line-height: 20.8px;"> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style: none; padding: 5px 5px 5px 15px; border-bottom: 1px solid rgb(234, 234, 234); line-height: 20px; background: rgb(248, 248, 248);"> &nbsp;</li> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style: none; padding: 5px 5px 5px 15px; border-bottom: 1px solid rgb(234, 234, 234); line-height: 20px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font color="#333333" face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><b>Mực nạp cho m&aacute;y in epson T50, T60, L800, L805</b></span></font></li> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style: none; padding: 5px 5px 5px 15px; border-bottom: 1px solid rgb(234, 234, 234); line-height: 20px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font color="#333333" face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><b>Bộ mực nạp cho c&aacute;c d&ograve;ng m&aacute;y in m&agrave;u epson T50, T60, L800, L805 gồm c&oacute; 6 m&agrave;u c&aacute;c m&agrave;u c&oacute; k&iacute; hiệu lần lượt l&agrave; BK, C, M, Y, LC, LM. Mỗi chai c&oacute; dung t&iacute;ch l&agrave; 70ml, 1 chai c&oacute; thể đổ vừa d&ugrave;ng cho 1 m&agrave;u theo m&aacute;y. Loại mực Premium DYE, Universal DYE, Inkjet ink</b></span></font></li> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style: none; padding: 5px 5px 5px 15px; border-bottom: 1px solid rgb(234, 234, 234); line-height: 20px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font color="#333333" face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><b><br /> </b></span></font></li> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style: none; padding: 5px 5px 5px 15px; border-bottom: 1px solid rgb(234, 234, 234); line-height: 20px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font color="#333333" face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><b>Nạp mực, đổ mực cho m&aacute;y in epson T50, T60 c&oacute; dễ kh&ocirc;ng?</b></span></font></li> <li style="box-sizing: border-box; position: relative; list-style: none; padding: 5px 5px 5px 15px; border-bottom: 1px solid rgb(234, 234, 234); line-height: 20px; background-image: initial; background-position: initial; background-size: initial; background-repeat: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial;"> <font color="#333333" face="Helvetica Neue, Helvetica, Arial, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><b>Việc nạp mực, đổ mực cho m&aacute;y in m&agrave;u epson t50, t60, l88, l810 rất dễ nếu như m&aacute;y bạn đ&atilde; c&oacute; gắn hệ thống mực in liện tục, tức l&agrave; c&oacute; gắn bộ tiếp mực nằm ở ngo&agrave;i. Bạn chỉ cần nh&igrave;n theo k&iacute; hiệu tr&ecirc;n m&aacute;y v&agrave; đổ mực theo đ&uacute;ng k&iacute; hiệu của chai mực nạp với k&iacute; hiệu của m&aacute;y l&agrave; xong. với 1 m&agrave;u n&agrave;y bạn c&oacute; thể in được khoản 1000 trang giấy t&ugrave;y theo độ phủ mực l&ecirc;n giấy in.</b></span></font></li> </ul> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 8 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng