Nam Châm Gắn Bảng Deli - 7825 (30mm)
36.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<p style="margin: 0px; padding: 8px 0px; font-size: 14px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); white-space: pre-wrap;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18pt; color: rgb(0, 0, 255);"><em style="margin: 0px; padding: 0px;"><span data-spm-anchor-id="a2o4n.pdp.product_detail.i0.262c6e42AW9ZQg" style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bolder;">Nam ch&acirc;m gắn bảng 30mm deli 7825</span></em></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 8px 0px; font-size: 14px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); white-space: pre-wrap;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 18pt; color: rgb(0, 0, 255);"><em style="margin: 0px; padding: 0px;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; font-weight: bolder;">M&ocirc; tả:</span></em></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 8px 0px; font-size: 14px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); white-space: pre-wrap;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">Nam Ch&acirc;m Gắn Bảng Deli 7825 (30mm) với thiết kế chắc chắn d&ugrave;ng để gắn c&aacute;c vật dụng l&ecirc;n bảng như giấy d&aacute;n, b&agrave;i học, những quy tắc, c&ocirc;ng thức m&agrave; kh&ocirc;ng lo bị rơi.</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 8px 0px; font-size: 14px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); white-space: pre-wrap;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">Sản phẩm l&agrave;m từ c&aacute;c nam ch&acirc;m c&oacute; lực h&uacute;t si&ecirc;u chặt gi&uacute;p b&aacute;m d&iacute;nh tr&ecirc;n bề mặt bảng</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 8px 0px; font-size: 14px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); white-space: pre-wrap;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">K&iacute;ch thước nhỏ gọn, trọng lượng nhẹ nh&agrave;ng, c&oacute; độ bền cao, sử dụng nhiều lần m&agrave; kh&ocirc;ng bị hư hỏng</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 8px 0px; font-size: 14px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); white-space: pre-wrap;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">M&agrave;u sắc tươi s&aacute;ng đẹp mắt, g&oacute;p phần k&iacute;ch th&iacute;ch việc học tập, l&agrave;m việc.</span></span></p> <p style="margin: 0px; padding: 8px 0px; font-size: 14px; font-family: Roboto, -apple-system, BlinkMacSystemFont, &quot;Helvetica Neue&quot;, Helvetica, sans-serif; color: rgb(51, 51, 51); white-space: pre-wrap;"> <span style="margin: 0px; padding: 0px; font-size: 14pt; color: rgb(0, 0, 255);"><span style="margin: 0px; padding: 0px; color: rgb(51, 51, 51);">L&agrave; một vật dụng kh&ocirc;ng thể thiếu đối với c&aacute;c bạn học sinh v&agrave; giới văn ph&ograve;ng.</span></span></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Ch&iacute;nh s&aacute;ch ưu đ&atilde;i</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">: Tổng đơn h&agrave;ng &gt; 1 triệu: Chiết khấu 5% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 5 triệu: Chiết khấu 7% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> <span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Tổng đơn h&agrave;ng</span><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;&gt; 10 triệu: Chiết khấu 10% + Qu&agrave; tặng</span></p> <p> &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; (Chiết khấu ngo&agrave;i h&oacute;a&nbsp;đơn trừ giấy in)</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng
(Chiết khấu ngoài hóa đơn trừ giấy in)