Phiếu đề nghị tạm ứng
14.000 đ
  • Miễn phí giao hàng khu vực HCM
  • Hưởng mức chiết khấu 5-15%
  • Nhiều phần quà tặng hấp dẫn thay đổi liên tục theo từng tháng
  • Những khách hàng V.I.P sẽ được ưu tiên
  • Giao hàng nhanh, thường sau 2h từ khi nhận được đơn hoàn chỉnh
  • Đổi trả hàng đúng theo yêu cầu
Hỗ trợ online:
CHI TIẾT SẢN PHẨM
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; width: 1200px; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; color: rgb(68, 68, 68); font-family: sans-serif; font-size: 14px;" xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <colgroup style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"> <col style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;" width="660" /> </colgroup> <tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"> <tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Công dụng được sử dụng nhiều trong các công ty, doanh nghiệp để làm phiếu nhập kho, xuất kho&quot;}" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(219, 219, 221);"> C&ocirc;ng dụng được sử dụng nhiều trong c&aacute;c c&ocirc;ng ty, doanh nghiệp để l&agrave;m phiếu nhập kho, xuất kho</td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đặc Điểm -Là sản phẩm được in trên loại giấy ford và giấy carbon 1,2,3 liên khổ 13x19cm&quot;}" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(219, 219, 221);"> Đặc Điểm -L&agrave; sản phẩm được in tr&ecirc;n loại giấy ford v&agrave; giấy carbon 1 li&ecirc;n khổ 13x19cm&nbsp;</td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Đơn Vị Tính : Cuốn&quot;}" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(219, 219, 221);"> Đơn Vị T&iacute;nh : Cuốn</td> </tr> <tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"> <td data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Quy Cách : 10 Cuốn/ 1 Lốc&quot;}" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 15px; border: 1px solid rgb(219, 219, 221);"> Quy C&aacute;ch : 10 Cuốn/ 1 Lốc</td> </tr> </tbody> </table> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;"><strong>Bảo quản</strong>:&nbsp;</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Nhiệt độ: 10 ~ 55&ordm; C.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Độ ẩm: 55 ~ 95% RH.</span></font></p> <p> <font face="tahoma, geneva, sans-serif"><span style="font-size: 14px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; Tr&aacute;nh xa nguồn nhiệt, dầu mỡ.</span></font></p> <p> &nbsp;</p> <p> &nbsp;</p> <p> <span style="font-size: 16px;"><strong>VĂN PH&Ograve;NG PHẨM FAST - NHANH CH&Oacute;NG, TIN CẬY</strong></span></p> <p> <strong style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">Li&ecirc;n hệ</strong><span style="font-family: tahoma, geneva, sans-serif; font-size: 14px;">&nbsp;: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; vanphongphamfast@gmail.com - 0964.399.099</span></p>
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI
  • Tổng đơn hàng > 1 triệu: Chiết khấu 5% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 5 triệu: Chiết khấu 7% + Quà tặng
  • Tổng đơn hàng > 10 triệu: Chiết khấu 10% + Quà tặng